دوره جامع آموزش بازاریابی بیمه های عمر

همانطور که استحضار دارید افزایش کارایی سازمان ها در گرو افزایش کارایی منابع انسانی است و افزایش کارایی منابع انسانی در بند آموزش و توسعه دانش و مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب برای کار کردن موفقیت آمیز و به عبارت دیگر، اثر بخشی(میزان تحقق هدف ها)آموزش است.البته آموزش هایی اثربخش خواهند بود که هدفدار، پیوسته و پرمحتوا باشند و کارشناسان، استادان و مربیان مجرب در امور آموزشی، آنها را برنامه ریزی و اجرا کنند.
درک و اهمیت دانش بیمه ای و اجرای دوره های آموزشی به صورت هدفمند و مستمر باعث پیشرفت صنعت بیمه در بسیاری از کشورهای جهان شده است. در ایران نیز شرکت های بیمه به جهت نوع خدماتی که ارائه میدهند ناگزیر به تربیت نیروهای متخصص و آگاه به امور بیمه ای هستند تا در زمینه های بازاریابی، فروش بیمه نامه، روشهای مشتری یابی و یافتن بازار هدف، متدهای فروشندگی، اصول و فنون مزاکره، جذب مشتری به دفتر کار، مقابله با گفتن نه مشتری، امور مالی و حسابداری و...موفق عمل کنند و به هدف های سازمانی موردنظر دست یابند.

معرفی

همانطور که استحضار دارید افزایش کارایی سازمان ها در گرو افزایش کارایی منابع انسانی است و افزایش کارایی منابع انسانی در بند آموزش و توسعه دانش و مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب برای کار کردن موفقیت آمیز و به عبارت دیگر، اثر بخشی(میزان تحقق هدف ها)آموزش است.البته آموزش هایی اثربخش خواهند بود که هدفدار، پیوسته و پرمحتوا باشند و کارشناسان، استادان و مربیان مجرب در امور آموزشی، آنها را برنامه ریزی و اجرا کنند.
درک و اهمیت دانش بیمه ای و اجرای دوره های آموزشی به صورت هدفمند و مستمر باعث پیشرفت صنعت بیمه در بسیاری از کشورهای جهان شده است. در ایران نیز شرکت های بیمه به جهت نوع خدماتی که ارائه میدهند ناگزیر به تربیت نیروهای متخصص و آگاه به امور بیمه ای هستند تا در زمینه های بازاریابی، فروش بیمه نامه، روشهای مشتری یابی و یافتن بازار هدف، متدهای فروشندگی، اصول و فنون مزاکره، جذب مشتری به دفتر کار، مقابله با گفتن نه مشتری، امور مالی و حسابداری و...موفق عمل کنند و به هدف های سازمانی موردنظر دست یابند.
نمایندگان، کارگزارن و بازاریابانی که بتوانند این دوره جامع تخصصی را پُشت سر بگذارند، می توانند اطمینان حاصل نمایند که به تمامی آنچه در بازار امروز در حوزه بیمه های عمر به آن نیازمندند تا فروشهای خود را به آن سطحی که انتظار دارند برسانند، تجهیز می گردند.
می توان به جرأت گفت که بیش از 80% از آنچه این روزها مرز و تفاوت میان نمایندگان و کارگزاران موفق در صنعت بیمه کشور را تشکیل می دهد، مقوله آموزش و یادگیری تاکتیکها و تکنیکهای کاربردی و به روز در امر بازاریابی انواع بیمه نامه ها می باشد. مشتریان امروزی با آنچه در 5 یا 10 سال پیش می دیده ایم تفاوتهای بسیاری دارند. به عبارت دیگر این روزها نمی توان یک مشتری که با پیشفرض های ذهنی منفی نسبت به صنعت بیمه جلو آمده را به سادگی مجاب به خرید یک بیمه نامه نمود. همین مسئله در بازاریابی و فروش بیمه های عمر که متأسفانه هنوز هم به عنوان یک کالای لوکس و فانتزی در بین مردم مشهور است، صد چندان شده است. لذا همین مشکلات، اهمیت مقوله آموزش و یادگیری روشهای کاربردی و البته به روز در حوزه بازاریابی بیمه های عمر را بیش از پیش نشان می دهد.

ساختار و زمان درس

نوع توضیحات
زمان شنبه - 1395/11/23 - ساعت 11:00
استاد درس سرکار خانم فداکار

جزئیات

  • آشنایی با برنامه صدور
  • آشنایی کلی با بیمه عمر

شروع کلاس

جهت ورود به کلاس در زمان مقرر بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود به کلاس